Allgemeine Informationen über die Türkei

Die Zusammensetzung der Ethnien im Lande ist nicht genau feststellbar aufgrund der hohen Bevölkerung und der sich immer mehr mischenden Bevölkerungsgruppen. Grob zusammengefasst sind der größte Teil Türken, gefolgt von Kurden, Zaza und Arabern. Bei diesen Ethnien werden dementsprechend viele Sprachen gesprochen. Die Haupt- und Amtssprache ist die Turksprache Türkisch. Diese wird von den meisten als Mutter- oder Zweitsprache gesprochen. Parallel gibt es noch ca. 20 weitere Sprachen, die durch die ethnische Vielfalt gesprochen werden wie zum Beispiel Kurmandschi und Zazaki. Die Frage nach der Religion ist unter anderen ein wichtiger Punkt in den Verhandlungen mit der Europäischen Union. 99% der türkischen Bevölkerung sind Muslime und gerade mal 0,2 % sind Christen. In Europa sind etwa 75 % der Einwohner Christen. Dies ist ein wichtiger Gegensatz, der zu enormen Komplikationen führen kann. Wertet man die Einwohnerzahlen des Landes aus, so trifft man auf Verwunderung. waren es 2008 70,5 Millionen sind es 2009 71,5 Millionen Einwohner. Dies hängt damit zusammen, dass die Türkei ein ständiges Zu- und Auswanderungsphänomen hat. Aus diesem Grunde schwanken die Zahlen der Bevölkerung jedes Jahr. Statistisch ist seit der Gründung 1929 ein kontinuierliches Wachstum zu verzeichnen. Die Türkei nimmt sich als Vorbild stetig den hoch entwickelten Westen. Im zweiten Weltkrieg zeigte sich das Land außenpolitisch erst neutral und später wechselte es von der Neutrlität zu den Seiten der Alliierten. Weiterhin zählt die Türkei zu den 51 Gründungsmitgliedern der vereinten Nationen und trat 1952 in die NATO ein. Die Westbindung ist in vielerlei hinsicht bedeutend. In den Turkstaaten möchte die Türkei eine Führungsrolle einnehmen und auch Beziehungen zu den selbstständigen türkischen Republiken und Regionen.

Politik und Wirtschaft in der Türkei

Die Türkei nimmt sich als Vorbild stetig den hoch entwickelten Westen. Im zweiten Weltkrieg zeigte sich das Land außenpolitisch erst neutral und später wechselte es von der Neutrlität zu den Seiten der Alliierten. Weiterhin zählt die Türkei zu den 51 Gründungsmitgliedern der vereinten Nationen und trat 1952 in die NATO ein. Die Westbindung ist in vielerlei hinsicht bedeutend. In den Turkstaaten möchte die Türkei eine Führungsrolle einnehmen und auch Beziehungen zu den selbstständigen türkischen Republiken und Regionen. Wirtschaftlich lässt sich das Land in den hochentwickelten Westen und den gering entwickelten Osten einteilen. Im Westen ist alles industrialiesiert und hoch modern. Im Gegensatz dazu wird im Osten Landwirtschaft betrieben und die Entwicklung geht nur zögernd voran. Dies wird deutlich wenn das Bruttosozialprodukt ausgewertet wird. Der Westen trägt 29,6 % und der Osten hingegen gerademal 11,9 % bei. Projekte sollen helfen den Osten wirtschaftlich aufzubauen. Zusammenfassend zählt die Türkei zu den Industriestaaten.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ülkedeki etnik grupların bileşimi doğru yüksek nüfus ve daha fazla halkların karıştırma nedeniyle tespit değildir. Kabaca, Kürtler ardından Türklerin çoğunluğu özetlenmiş, Araplar ve Zazaca. Bu etnik grupların buna göre birçok dilde konuşulmaktadır. Türk dilinin temel ve resmi dili Türkçe 'dir. Bu bir ilk ya da ikinci dil olarak çoğu tarafından konuşulmaktadır. Buna paralel olarak, yaklaşık 20 diğer dillerde Kürtçe ve Zazaca gibi etnik çeşitliliği tarafından konuşulmaktadır.
din soru diğer bir önemli nokta arasında Avrupa Birliği ile müzakerelere bulunuyor. Türk nüfusunun% 99 Müslüman ve sadece% 0,2 olduğunu Hıristiyanlar vardır. Avrupa'da, Hıristiyan nüfusun bazı 75%. Bu muazzam komplikasyonlara yol açabilir önemli bir kontrast vardır.
Ülkenin nüfusu dan Sayma, sen merak etmeye geleceğim. Orada 70.5 Milyon 2008 yılında, 2009 71.5 milyon nüfusu vardır edildi. Bu durum, Türkiye'nin sürekli bir tedarik ve göç olgusu vardır kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, nüfus sayıları her yıl değişiyor. İstatiksel olarak 1929 yılında kurucu istikrarlı bir büyüme trendi beri. Türkiye'nin örnek olarak alır son derece istikrarlı bir şekilde batı geliştirdi. Dünya Savaşı sırasında, ülke ve tek tarafsız dış politika gösterdi sonra Neutrlität gelen müttefiklerin yanında onu taşındı. Ayrıca, Türkiye, Birleşmiş Milletler'in 51 kurucu üyeleri arasında 1952 yılında ve NATO'ya girdi. Batı ilişkileri pek çok açıdan önemlidir. Türk Devletleri, Türkiye, Türk cumhuriyetleri ve özerk bölge ile liderlik rolünü ve ilişkileri oynamak istiyor.

Siyaset ve iş Türkiye'de

Türkiye'nin örnek olarak alır son derece istikrarlı bir şekilde batı geliştirdi. Dünya Savaşı sırasında, ülke ve tek tarafsız dış politika gösterdi sonra Neutrlität gelen müttefiklerin yanında onu taşındı. Ayrıca, Türkiye, Birleşmiş Milletler'in 51 kurucu üyeleri arasında 1952 yılında ve NATO'ya girdi.
Batı ilişkileri pek çok açıdan önemlidir. Türk Devletleri, Türkiye, Türk cumhuriyetleri ve özerk bölge ile liderlik rolünü ve ilişkileri oynamak istiyor. Ekonomik olarak, ülkenin gelişmiş Batı ve doğu gelişmiş az ayrılabilir. Batı her şey ve son derece modern industrialiesiert olduğunu. doğuda aksine, tarım ve kalkınma koşmak yavaş gidiyor. Bu açık ne zaman gayri safi milli hasıla değerlendirilir olur. Batı Ancak gerademal 11,9 oranı% 29,6 ve% Doğu katkıda bulunur. Projeler ekonomik Doğu oluşturmanıza yardımcı. Özetle, Türkiye'nin sanayileşmiş ülkeler arasında yer almaktadır.

Copyright www.edebiyatportali.com